Zulmir Bečević

Forskning

Zulmir Bečević är filosofie doktor i Tema Barn och arbetar som lektor och forskare vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. I maj 2015 disputerade han med monografin “Utsatthetens röster” (Boréa Bokförlag), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Frågeställningarna handlar om att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv.

För tillfället deltar han bland annat i det EU-finansierade forskningsprojektet Partispace (Spaces and Styles of Participation, www.partispace.eu). Inom ramen för projektet som pågår till 2018 samverkar tio forskargrupper från universitet i åtta länder: Sverige, Tyskland, England, Italien, Schweiz, Turkiet, Frankrike och Bulgarien. Projektet fokuserar på frågor som rör ungas delaktighet.

Om du är nyfiken på mer surfa vidare på www.socwork.gu.se